Indkaldelse til generalforsamling i EVGIF

Generalforsamling d. 11. maj i EVGIF kl. 19.00 i skolekøkkenet på Eltang skole

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden og bestyrelse
 3. Regnskab
 4. Budget/kontingent
 5. Indkommende forslag – skal afleveres til bestyrelsen senest 2 dage før generalforsamlingen
 6. Valg bestyrelse og suppleanter – på valg er:
 • Stine Holmgård – modtager genvalg
 • Sanne Thomsen – modtager genvalg
 • Christian Mathiesen – modtager genvalg
 • Niels Aage Flensburg – modtager genvalg
 • Peter Daugaard Hansen – modtager genvalg

  7. Valg af revisor – der skal vælges 2 men der mangler blot en

  8. Evt.

Vel mødt

 

 

Hvor er EVGIF på vej hen?

Hvor er EVGIF på vej hen?

Kom og giv din mening tilkende. Hvad skal EVGIF satse på? Har du en mening om dette, så mød op til generalforsamling i Idrætsforeningen onsdag d. 11. maj 2016

Vores gynmastikhold med børn har været præget af meget få gymnaster. Dette har formentlig flere årsager, men en af dem er skole-reformen, som har givet børnene længere skoledage.

Så hvad skal EVGIF så satse på? Vi har SUFF, nogle voksen-hold, herunder også et knivhold og vi har haft få børnehold i denne sæson.

Har du et forslag, så kom og bland dig i debatten. Vi i bestyrelsen vil meget gerne have nogle input og gode idéer. Så kom frit frem – du behøver ikke være nervøs, posterne i bestyrrelsen er besatte!!

Vel mødt

Bestyrelsen i EVGIF

Affaldsindsamling i Lilballe søndag 17/4 kl 9:30

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer affaldsindsamling i naturen, og Lilballe er tilmeldt!. Vi mødes til formiddagskaffe på søndag kl 9:30 ved forsamlingshuset hvor vi fordeler opgaver imellem de fremmødte. Vi fokuserer på veje, stier og grønne områder i og omkting Lilballe og tager så meget vi kan. Vi mødes sluttelig til en forfriskning og samler op på formiddagens udbytte.

Se mere på dn.dk/affald

Vi ses:-)

Hjælp søges til store legedag d. 18. juni

Vi søger, i forbindelse med store legedag d. 18 juni, nogle hjælpsomme folk til at stå for at grille pølser og salg af drikkevarer, som går til fordel for store legedag.

Vi forestiller os, at det vil være i tidsrummet fra 16.30-19 :)

Vi har brug for tilbagemelding senest d. 18. april til Minna på LEGEDAG@mail.com

På forhånd TUSIND tak!!

Mange hilsner

Store legedags-udvalget

Energi-arrangement på Eltang Skole og Børnehave d. 3. Marts kl. 19-21

  
Kom og hør om:
– Gratis tips og tricks til energiforbedring af dit hus
– Tilskudsmuligheder
– Gennemgang af cases med huse fra området v. CLEAN
– Oplæg fra Kolding Kommune om det nye boligområde
– I Eltang – energiforsyning
– Skolens BID projekt (Bæredygtighed Innovation og Design)
 
Få gratis besøg af en energikonsulent fra CLEAN:
I forbindelse med arrangementet søger vi tre huse i området som er fra før 1980. Du får en gratis gennemgang af huset – til gengæld for at CLEAN må bruge eksempler i deres gennemgang om aftenen.
Ret henvendelse på ykpebl@kolding.dk med angivelse af husets alder og adresse. Energi konsulentens besøg i husene foregår fra kl. 12.00 d. 3. Marts.

 Venlig hilsen Per Nielsen

Mød Borgmesteren

 

Borgermøde i Kirkehuset – tirsdag d. 1. marts kl. 16.30 – 18.00

Borgmester Jørn Pedersen og nogle byrådsmedlemmer er på tur rundt til kommunens landsbyer for at høre, hvad der sker i området, og hvad borgere, foreninger og virksomheder for tiden har særlig fokus på (f.eks. trafik, cyklestier, byggeprojekter o.l.)

Programmet er følgende:

1. Hvad sker der i området – indlæg ved en lokal/ formanden for borgerforeningen

2. fri debat.

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri torsdag den 25. februar kl 17

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri, Profilvej 18

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, vi mødes ved hovedindgangen kl 16.50

Teknisk direktør Peter Thomsen viser rundt og fortæller om virksomhedens historie.

Tilmelding nødvendig på mail info@lilballe.dk eller Lasse tlf 41796435 senest d. 23. februar

Vi glæder os til at se jer, hilsen Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

DanskGummiIndustri